Anastasiya Scheglova

Camera & Edit: Sergey Moiseev
Photographer: Maksim Baev
Style: Sonya Vartanyan
MUAH: Yana Zhikhareva
Model: Anastasiya Scheglova
Loc: Bedford Studio